Сайт телеканала TVN Эстония
03.10.2023
loomiseks

reklaamist sarjani,

ideest esietenduseni

samuti reklaami loomiseks telekanalil

helistage telefonil +372 5198 8589


JÄLGIDA meie FB lehte
lorem

KONTAKTID
  • Liikuri 9A

  • Tallinn 13618 Eesti

  • info@tvn.ee

  • +372 5198 8589

loomiseks

reklaamist sarjani,

ideest esietenduseni

samuti reklaami loomiseks telekanalil

helistage telefonil +372 5198 8589

VASTUTAV TOIMETAJA

Tatjana Mozberg

Telefon: +372 5346 7578

E-post: ab @abmedia.ee


JÄLGIDA meie FB lehte
lorem
KONTAKTID

OMANDISTRUKTUUR

TVN televisioon → MTÜ AB Video omand.

Tegelik kasusaaja:

Julia Bessedina, MTÜ AB Video juhatuse liige

isikukood: 47812310233, elukoht Eesti Vabariik

Riikliku järelevalve tegija:

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Telefon: +372 667 2000

E-post: info@ttja.ee

MTÜ AB Video audiovisuaalmeedia teenused kuuluvad Eesti jurisdiktsiooni alla.